با چقدر هزینه باید آنرا انجام دهیم ؟

به راحتی هزینه یک وب سایت یا برنامه تلفن همراه با استفاده از این ابزار عالی را تخمین بزنید.

شروع کنید

0$

با تشکر از شما، به زودی با شما تماس خواهیم گرفت

ویژگی ها

- +
1
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

موبایل یا وبسایت؟

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

نوع برنامه

2D game only

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحی بازی


برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

دستگاه هدف

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

طراحیبرای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

CMS

برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

Last details
برای ادامه باید یک مورد را انتخاب کنید

مرحله بعدی

هزینه نهایی

قیمت پایه نهایی:


Summary

توضیحات اطلاعات مقدار قیمت
تخفیف :
مجموع :

سفارش وبسایت من